JUDr. Zdeněk Knaizl

advokát, společník
evidenční číslo ČAK: 15421

Zdeněk Knaizl absolvoval právnickou fakultu v Plzni v roce 2010. V letech 2010 až 2011 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Od roku 2011 až 2013 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Ungra. V roce 2013 složil úspěšně advokátní zkoušky a vykonával advokátní praxi.   V roce 2018 získal titul JUDr.  V současné době studuje doktorský studijní program na Katedře občanského práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zdeněk Knaizl se zaměřuje na právo občanské, obchodní, právo nemovitostí, právo duševního vlastnictví, ochranné známky, závazkové právo a trestní právo. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.