Advokátní kancelář Ungr, Knaizl & spol., s.r.o.

Jsme etablovaná advokátní kancelář, která poskytuje právní služby již od roku 2010.

Profesionalita

Našim klientům poskytujeme komplexní právní servis na profesionální úrovni se zřetelem k jejich potřebám a zájmům. Ke všem klientům přistupujeme s rovnocenným a profesionálním přístupem.

Zkušenosti

Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti legislativy a neustále se měnícímu oboru naší profese, klademe též značný důraz na prohlubování naší právní erudice.

Naše služby

Vzhledem k širokému spektru našich právních služeb se snažíme vyjít každému klientovi maximálně vstříc a společně vyřešit jakoukoliv právní problematiku co nejefektivněji s ohledem na individualitu každého klienta.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.