JUDr. Martina Hladíková

advokát, spolupracující
evidenční číslo ČAK: 18158

Martina Hladíková absolvovala právnickou fakultu v Plzni v roce 2014. V letech 2014 až 2016 vykonávala praxi advokátní koncipientky v advokátní kanceláři JUDr. et Ing. Vojtěcha Levory. ​V roce 2016 až 2018 vykonávala praxi advokátního koncipienta v Advokátní kanceláři Ungr, Knaizl & spol., s.r.o. ​V roce 2018 úspěšně složila advokátní zkoušky a spolupracuje s Advokátní kanceláří Ungr, Knaizl & spol., s.r.o.  jako spolupracující advokátka. V roce 2019 získala titul JUDr.  Zaměřuje se na právo občanské, vymáhání pohledávek, právo rodinné a právo trestní. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.