JUDr. Martina Zeithamlová

advokát, spolupracující
evidenční číslo ČAK: 18158

Martina Hladíková absolvovala právnickou fakultu v Plzni v roce 2014. V letech 2014 až 2016 vykonávala praxi advokátní koncipientky v advokátní kanceláři JUDr. et Ing. Vojtěcha Levory. ​V roce 2016 až 2018 vykonávala praxi advokátního koncipienta v Advokátní kanceláři Ungr, Knaizl & spol., s.r.o. ​V roce 2018 úspěšně složila advokátní zkoušky a spolupracuje s Advokátní kanceláří Ungr, Knaizl & spol., s.r.o.  jako spolupracující advokátka. V roce 2019 získala titul JUDr.  Zaměřuje se na právo občanské, vymáhání pohledávek, právo rodinné a právo trestní. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz