Mgr. Marcela Ungrová

advokátní koncipient
evidenční číslo ČAK: 36574

Marcela Ungrová absolvovala právnickou fakultu v Plzni v roce 2010. V letech 2010 až 2012 vykonávala praxi advokátníh koncipientky v advokátní kanceláři JUDr. Lenky Janečkové. Od roku 2012 vykonává praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Ungr & spol., s.r.o. (od roku 2014 Advokátní kancelář Ungr, Knaizl & spol., s.r.o.). Marcela Ungrová se zaměřuje na právo rodinné a právo pracovní. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.