Mgr. Jiří Vopička

advokát, spolupracující
evidenční číslo ČAK: 15583

Jiří Vopička absolvoval právnickou fakultu v Plzni v roce 2010. V letech 2010 až 2011 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři AKM Majer & partners, JUDr. Roman Majer. V roce 2011 až 2013 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Jana Gallivody. V roce 2014 složil úspěšně advokátní zkoušky a vykonává advokátní praxi. Od roku 2017 Jiří Vopička spolupracuje s Advokátní kanceláří Ungr, Knaizl & spol., s.r.o.  jako spolupracující advokát. Jiří Vopička se zaměřuje na správní právo, právo obcí a krajů, stavební právo, přestupkové právo, pracovní právo a občanské právo. Právní služby poskytuje v jazyce českém, anglickém a německém.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.