JUDr. Pavel Ungr

advokát, společník
evidenční číslo ČAK: 13460

Pavel Ungr absolvoval právnickou fakultu v Plzni v roce 2007. O rok později získal titul JUDr. V letech 2007 až 2009 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Karla Hostaše. V roce 2009 až 2010 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Ereta. V roce 2010 složil úspěšně advokátní zkoušky a vykonává advokátní praxi. Pavel Ungr se zaměřuje na právo občanské, obchodní, právo obchodních korporací, fúze a akvizice, správní právo a veřejné zakázky. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.