Ing. Mgr. Vladimír Beneš

advokátní koncipient
evidenční číslo ČAK: 43627

Vladimír Beneš absolvoval magisterský studijní program v oboru Podniková ekonomika a management na ZČU v roce 2006 a magisterský studijní program Právo na ZČU v roce 2010. Již od roku 2007 se intenzivně zaměřuje na oblast pojistného práva. Od roku 2019 vykonává praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Ungr, Knaizl & spol., s.r.o. a svoje služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.