Mgr. Karel Hostaš

odborný konsultant

Karel Hostaš absolvoval právnickou fakultu v Praze v roce 1974. Od roku 1976 působil jako soudce Okresního soudu Plzeň – město. Od roku 1985 do 1990 vykonával funkci předsedy Okresního soudu Plzeň – sever. Od roku 1992 vykonával advokacii jako samostatný advokát. Od roku 2015 spolupracuje Karel Hostaš s Advokátní kanceláří Ungr, Knaizl & spol., s.r.o. Karel Hostaš se zaměřuje na trestní právo, občanské právo a rodinné právo.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.