JUDr. Bc. Michal Volf

advokátní koncipient
evidenční číslo ČAK: 42423

Michal Volf absolvoval v roce 2014 bakalářský studijní program v oboru Veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 absolvoval na stejné fakultě magisterský studijní program v oboru Právo. Během studia působil v Legislativní komisi Rady vysokých škol, kde se např. podílel na přípravě novely zákona o vysokých školách. Již během studia začal vykonávat právní praxi v Advokátní kanceláři  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. Od roku 2018 vykonával praxi advokátního koncipienta  v Advokátní kanceláři Ungr, Knaizl & spol., s.r.o. V roce 2018 získal titul JUDr. V současné době studuje doktorský studijní program na Katedře občanského práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a je členem Kolegia děkana této fakulty. Michal Volf se zaměřuje na právo občanské, trestní a správní. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.