JUDr. Bc. Michal Volf

advokátní koncipient
evidenční číslo ČAK: 42423

Michal Volf absolvoval v roce 2014 bakalářský studijní program v oboru Veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 absolvoval na stejné fakultě magisterský studijní program v oboru Právo. Během studia působil v Legislativní komisi Rady vysokých škol, kde se např. podílel na přípravě novely zákona o vysokých školách. Již během studia začal vykonávat právní praxi v Advokátní kanceláři  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. Od roku 2018 vykonával praxi advokátního koncipienta  v Advokátní kanceláři Ungr, Knaizl & spol., s.r.o. V roce 2018 získal titul JUDr. V současné době studuje doktorský studijní program na Katedře občanského práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a je členem Kolegia děkana této fakulty. Michal Volf se zaměřuje na právo občanské, trestní a správní. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz