Mgr. Bc. Lucie Klejchová

advokátní koncipient
evidenční číslo ČAK: 44165

Lucie Klejchová absolvovala v roce 2014 bakalářský studijní program v oboru soudní a notářská administrativní činnost na Vysoké škole Karlovy Vary. V roce 2019 úspěšně absolvovala magisterský studijní program v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Již v době svého studia praktikovala v několika advokátních kancelářích a v komerční sféře u společnosti Broker Consulting a.s.

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.